Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
51

AKTUALNOŚCI

Leasing maszyn i urządzeń

 

Zakup nowych technologii, urządzeń, linii produkcyjnych i samochodów jest niezbędny dla rozwoju firmy i utrzymania się na rynku. Zakup środków trwałych powoduje jednak zamrożenie kapitału finansowego na długi okres czasu. Może to powodować trudności w zachowaniu płynności finansowej i ograniczenie środków na produkcję bieżącą. Alternatywnym rozwiązaniem jest pozyskanie środków zewnętrznych.

 

Co to jest leasing

Zarówno firmy już istniejące na rynku, jak i rozpoczynające działalność mogą ubiegać się o sfinansowanie inwestycji za pomocą kredytu bankowego lub leasingu. Spełnienie wymagań bankowych jest bardzo trudne, a obciążenie finansowe ratami może być wysokie. Inną formą jest leasing. To umowa cywilnoprawna zawarta miedzy leasingodawcą a leasingobiorcą, na podstawie której przedmiot leasingu jest przekazywany w użytkowanie za określoną opłatą.

Rodzaje leasingu

Na rynku funkcjonuje kilka form leasingu. Zależą one od ilości podmiotów zawierających umowę, czasu trwania umowy, opcji zawartych w umowie oraz zobowiązań leasingobiorcy. Najczęściej występujące formy:

leasing bezpośredni i pośredni,

leasing operacyjny i finansowy,

leasing z opcją zwrotu lub odsprzedaży

Decydując się na konkretną formę trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami i kosztami umowy. 

 

Leasing bezpośredni i pośredni

Wielu producentów środków trwałych ruchomych i nieruchomych obok sprzedaży oferuje także leasing. W ten sposób poszerzają rynek zbytu dla swoich towarów. Przedmiotem umowy leasingowej może być potrzebna maszyna i urządzenie, samochód, nieruchomość lub nowoczesna linia produkcyjna. Leasing bezpośredni jest stosunkowo tani.

W leasingu pośrednim pojawia się trzeci podmiot umowy, którym jest wyspecjalizowana firma. To ona inwestuje swoje środki w przedmiot umowy. 

 

Leasing operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny nazywany jest także usługowym. Jest to umowa zawierana na krótszy okres czasu niż wynosi okres eksploatacji przedmiotu umowy. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu, jego zwrotu lub przedłużenia umowy. Opcje te muszą być uwzględnione w umowie w momencie jej zawierania. Przy możliwości wykupu określana jest wartość procentowa. Z reguły ta opcja jest korzystna dla leasingobiorcy, który dobrze zna zalety i wady przedmiotu. Leasingobiorca może w określonym terminie wypowiedzieć umowę.

Leasing finansowy to opcja długoterminowa, ponieważ obejmuje ona czas użyteczności przedmiotu umowy. W tym wypadku leasingobiorca jest inwestorem, który w ratach spłaca wartość przedmiotu. Po okresie umowy może stać się właścicielem, bez konieczności wykupu (opcja musi być zawarta w umowie. W tej formie leasingu nie moa możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy.

 

Leasing bezobsługowy

To coraz popularniejsza forma w ofercie leasingu samochodów. Często nazywana jest także wynajmem długoterminowym. Po stronie leasingobiorcy leżą tylko koszty miesięcznych rat oraz koszty paliwa. Leasingodawca ponosi wszystkie koszty eksploatacji pojazdu, jak przeglądy serwisowe, rejestracyjne, sezonowa wymiana opon, naprawy powypadkowe. Po zakończeniu umowy samochód może być zwrócony lub wykupiony.

 

Zalety leasingu

 

Oczywiście największą zaletą leasingu jest możliwość pozyskania środków trwałych bez konieczności posiadania kapitału. To jednak nie jedyna korzyść.

 

Istotną kwestią jest sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym. Całość rat leasingowych zaliczana jest w koszty działalności, tym samym skutecznie można obniżyć wysokość podatku dochodowego. W przypadku kredytu bankowego w koszty można włączyć tylko odsetki i koszty obsługi. 

 

Dodatkowe zalety leasingu:

 

zwiększenie obrotów i zysków,

nie obniża aktywów firmy (możliwość zaciągania innych kredytów),

możliwość stałego utrzymania nowoczesnej produkcji,

nie wymaga zabiegów związanych ze sprzedażą używanych maszyn i urządzeń lub samochodów.

 

Wady leasingu

 

Jak każdy produkt leasing też ma swoje wady. W tym przypadku można je niwelować za pomocą odpowiednich działań:

 

wysokość rat – czasami bywają wyższe niż od kredytu bankowego, ale różnicę wynagradza mniejszy podatek dochodowy,

leasingodawca może w każdej chwili zażądać wydania przedmiotu umowy, jeżeli leasingobiorca nie uiszcza rat w wyznaczonym terminie. Raty muszą być spłacane regularnie.

 

Wybór najkorzystniejszej formy leasingu jest trudny, ponieważ trzeba uwzględnić wiele różnych czynników. Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych doradców, którzy zaprezentują różne możliwości finansowania. Firma CLS od lat specjalizuje się w finansowaniu zakupu środków trwałych przy pomocy różnych źródeł. Na stronie www.cls.pl można znaleźć podstawowe informacje oraz umówić się na konsultacje z doradcą.  www.cls.pl 


Źródło: www.cls.pl

dodano: 16:57, 11.4.2016


Korzystanie z bezpłatnych mechanizmów serwisu oznacza akceptację jego regulaminu.